Friday, January 30, 2015

PAKAIAM TUDUNG

Daftar A. R.

31 Disember. 2014.

YAB Tan Sri Muhiyuddin Yassin,
Blok Utama, Bangunan Perdana Putera,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502, Putrajaya, Malaysia.

Pakaian Tudung oleh Wanita

           
            Saya menulis surat ini untuk menarik perhatian Tuan kepada pakaian tudung oleh kebanyakan kaum wanita kita sekarang. Quran memberitahu kita bahawa rambut wanita bukan ‘aurat. Oleh itu tidak perlu ditutup dengan pakaian tudung.
            Apa yang tidak disuruh oleh Tuhan dalam kitab suci Quran tidak harus kita lakukan. Kalau kita lakukan kerana sesuatu sebab, kita akan mengundang mudarat.
            Tudung suatu perkara baru di Malaysia. Dulu ibu saya dan wanitya-wanita Melayu sezaman dengan beliau pakai selendang. Pakain tudung dimestikan mengikut ajaran kitab  Taurat, Perjanjian Baru (Korintus 1, 11: 2) yang sudah pun diganti dengan kitab Quran.
            Ada dua bukti dari Quran bahawa tudung bukan wajib. Pertama, kod pakaian wanita disebut dalam surah 24 (Al-Nur), ayat 30-31.  Kedua, wuduk dalam Surah 5 (Al-Ma’edah), ayat 6. Malangnya, ahli perundangan Islam, Imam Shafi’e (767-820) yang datang  135 selepas Nabi Muhammad wafat memperkenalkan satu doktrin baru tentang dua sumber utama, Quran dan Hadis. Sebelum ini tidak ada Hadis. Misi Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan menerima dan menyampaikan Quran kepada dunia. Hadis dikutip oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain setelah doktrin Shafi’e diterima. Yang anehnya, kerapkali Hadis mengatasi Quran, seperti dalam doktrin sembahyang tiang agama. Mengikut ajaran Quran, tiang agama itu tauhid. Tanpa pegangan tauhid, semua amal ibadah batal.
            Saya mohon Tuan akan menerangkan perkara ini kepada para guru dan pelajar. Beri masa yang cukup (katalah 6 bulan) untuk masyarakat kita membuat perubahan. Mungkin Tuan patut menjemput tokoh-tokoh agama untuk memberi taklimat tentang perkara ini. 
            Sekian dimaklumkan.
            Terlebih dulu diucapkan berbanyak terima kasih.          (Kassim Ahmad)
          Salinan: YAB Perdana Menteri, Malaysia.1504 Jalan Kulim Height 3, Kulim Golf & Country Resort, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.TEL. 604-4031871. FAKS. 604-4080035. TB 012-4291152. E-mail:

Wednesday, January 28, 2015

SIAPA AHLI SUNNAH WALJAMA'AH
SIAPA SEBENARNYA AHLI SUNNAH WAL-JAMA’AH?
Oleh: Kassim Ahmad
28 Januari, 2015.

                Ahli Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ) telah diajukan sebagai apa yang telah dibawa oleh nabi besar kita, Nabi Muhammad, dan para sahabat yang empat (khalifah rasyidun). Ini tidak benar. Nabi Muhammad tidak membawa apa yang dipanggil Hadis/Sunnah. Beliau menerima wahyu (Quran) daripada Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itu saja misi beliau dan tidak lebih daripada itu. Misi ini disempurnakan oleh beliau dalam masa 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 di Madinah.  Hadis/Sunnah yang kemudian dikaitkan dengan beliau direka oleh pereka-pereka yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini mula-mula bersifat politik dan kemudian berkembang menjadi teologi.
                Buktinya Quran sendiri. Banyak ayat Quran menegaskan Hadis itulah Quran, kerana ia keluar dari mulut Muhammad. Contohnya, “Inilah wahyu-wahyu Tuhan yang kami bacakan kepadamu; hadis yang manakah selain wahyu ini yang mereka percayai? (45: 6). Ada dua ayat yang berbunyi, “Bahawasanya, inilah perkataan rasul yang mulia.” (69: 40; 81: 19)
                Ada juga hadis yang direka itu selaras dengan ajaran Quran. Umpamanya, “Jangan kamu tulis apa-apa daripadaku selain Quran. Barangsiapa menulis sesuatu daripadaku selain Quran hendaklah memadamnya.” (Riwayat Muslim)  Sejarah mencatat bahawa Khalifah Abu Bakar membakar koleksi hadisnya (500) dan Khalifah Umar Ibn Khattab membatalkan rancangannya hendak mengumpul Hadis.[1]
                Di Malaysia, pihak berkuasa agama memang mengaku mereka kaum Sunni.[2]  Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib  sendiri pernah berkata ia akan pinda Perlembagaan  untuk memasukkan iktikad Ahli Sunnah WalJama’ah ke dalamnya. Saya segera menulis surat berdaftar A.R. memohon supaya beliau tidak berbuat demikian. Alhamdulillah, beliau tidak lagi menyebut perkara itu.
                Tuhan melarang kita membuat puak dalam agama. Kaum Sunni itu satu puak, puak majoriti dan puak ortodok. Lagi satu puak, puak Syi’ah, puak minoriti. Nabi Muhammad tidak  membuat puak, selaras denga perintah Tuhan kepadanya.  Kaum Sunni timbul setelah Imam Shafi’e (m. 204/820) memperkenalkan doktrin baru dua sumber utama, Quran dan Hadis. Selepas doktrin ini diterima ramai maka timbul enam pengumpul Hadis ‘Sahih’, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Nasa’i.
               
Kaum Sunni mendakwa mereka mengamalkan Islam yang sebenar. Jika dakwaan ini benar, mengapakah mereka menegakkan Hadis/Sunnah, sedangkan Nabi hanya membawa dan berpegang kepada Quran, seperti yang telah saya tunjukkan?
                Kita harus sedar bahawa agama Islam, seperti yang diajar oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad hanya terdapat dalam Quran. Ramai sarjana telah menulis buku-buku untuk menghuraikan Quran dari dulu hingga sekarang. Kita bernasib baik dan berterima kasih kepada mereka kerana dapat manfaatkan usaha-usaha mereka, tetapi kita tidak boleh taksub kepada ajaran-ajaran mereka. Sikap kita seharusnya kritikal, ambil yang baik dan buang yang buruk.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Blog beliau  
               


[1] Lihat M. Hamidullah, Sahifah Hammam Ibn Munabbih, hlm. 44,  dan M.M.Azami, Studies in Early Hdith Literature, hlm. 34.
[2] Lihat Utusan Malaysia, 13 Oktober, 2014, hlm. 11.

Friday, October 31, 2014

TAKRIF ULAMA DALAM QURAN

ULAMA SEBAGI PARA SAINTIS SEPERTI YANG DITAKRIFKAN DALAM QURAN
DAN ULAMA AS SEBAGAI SATU KASTA PADERI –
BAGAIMANA DAN BILA YANG KEDUA TIMBUL

Oleh: Kassim Ahmad
25 Oktober, 2014

            Quran menyifatkan orang yang berilmu sebagai ‘alim’ (jamak: ‘ulama) sebagai ahli-ahli sains. Biar saya perturunkan ayat itu sepenuhnya, “Tidakkah engkau melihat bahawa Tuhan menurunkan dari langit air, dan dengan itu Kami hasilkan buah-buahan dari pelbagai warna. Gunung-ganang pun dari pelbagai warna; puncaknya putih, atau merah atau dari warna yang lain, dan ada juga yang hitam-legam. Demikan juga di antara manusia dan binatang-binatang yang melata dan binatang-binatang ternakan, ada yang pelbagai warna. Oleh sebab itu, mereka yang benar-benar takut kepada Tuhan hanyalah mereka yang berilmu (Ar. ulama).” (Quran, 35: 27-28)
            Perlembagaan Malaysia mengisytiharkan Islam sebagai agama Persekutuan. Tidak lama dulu Perdana Menteri Najib menyatakan beliau akan mengubah perisytiharan itu kepada Ahli Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ). Saya fikir ramai rakyat Malaysia, termasuk saya, tidak rela beliau   berbuat demikian dan mengirim surat daftar A.R. untul melahirkan perasaan mereka. Alhamdulillah, selepas itu belaiu tidak menyebut lagi perkara ini.
            ASWJ satu puak – puak majority – (puak minority Syia’h) yang muncul antara 250-300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sayugia diingat Nabi Muhammad penutup segala nabi, dan beliau melengkap dan menyempurnakan Islam sebagai agama yang Tuhan reda.[1] Misi beliau tidak lain kecuali menyampaikan Quran. Apabila sarjana Imam Shafi’e datang 135 tahun setelah Nabi wafat, beliau memperkenalkan satu doktrin baru bahawa Quran dan Hadis/Sunnah dua sumber utama undang-undangan Islam dengan Qias, Ijmak dan Ijtihad sebagai sumber-sumber sampingan. Apbila doktrin Shafi’e yang baru ini diterima oleh masyarakat Islam, maka barulah muncul Imam Bukhari dan lain-lain untuk mengumpul dan memilih hadis-hadis yang mereka anggap sahih. Enam pengumpul Hadis kaum Sunni ini muncul antara 238 dengan 283 tahun setelah Nabi wafat. Sebelum Shafi’e, hanya Quran saja yang ada, walaupun sedikit hadis telah muncul; tetapi selepas Shafi’e beribu-ribu hadis sudah wujud. Bukhari dilaporkan mengumpul 600,000 hadis dan memilih hanya 7,275 hadis yang beliau anggap sahih, [2] yakni beliau menolak 98.8 %. Beliaulah orang anti-Hadis yang pertama dalam sejarah!  Shafi’e, walau bagaimanapun, pedakyah Hadis yang pertama! Ini meletakkan ASWJ pro Shafi’e dan anti Bukhari! Mereka harus menghukum Bukhari dan memberi pingat kepada Shafi’e!
            Tuhan melarang orang Islam membuat puak dalam agama.[3] Tetapi persis inilah yang telah berlaku setelah kira-kira 250 tahun kewafatan Nabi Muhammad. Mengapa? Apabila kita mengkaji sesuatu tamadun atau agama, kira-kira 250 hingga 300 tahun setelah pengasasnya meninggalkan mereka, segala amalan khurafat masuk balik ke dalam tamadun atau agama itu. Persis inilah yang telah berlaku.
Dalam diri manusia ada dua tenaga: yang satu menolaknya naik dalam evolusinya, dan yang satu lagi meruntunnya ke bawah. Dalam fahaman saya, yang menolak kita naik itu tenaga yang baik, iaitu  malaikat; yang meruntun kita ke bawah itu tenaga jahat, iaitu Iblis. Pada ketika ini, para saintis yang dulu memainkan peranan ulama dalam ertika yang asal, merosot menjadi populis yang mahu nama dan pengaruh. Dulu merekalah yang mengibarkan bendera intelektualisme: belajar, menyiasat dan mengkaji, berdiskusi dan berdebat, dan mengasas dan memajukan ilmu dalam pelbagai bidang, termasuk falsafah dan logika. Tetapi setelah mereka membuat puak dan menjadi kaum Sunni, semua ini dimusnahkan dan hilang dari perbendaharan intelektualisme Islam buat selama-lamanya.[4]
            Islam hari ini tidak lebih dari agama ritual. Sebagai satu cara hidup yang revolusioner, mendukung kehidupan dan tidak gentar untuk menghadapi kesusahan dan kematian – deen ini sudah mati! Inilah sebab utama kejatuhan umat Islam. Kita harap para pemimpin dan cerdik-pandai Islam sedar akan hal ini dan berusaha untuk mengatasinya.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com 
             
    
             


[1] Lihat Quran, 3: 19. Lengkap dan sempurnanya Islam dinyatakan dalam Quran, Surah 5, ayat 3, yang berbunyia: “Pada har ini Aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, sempurnakan nima-Ku kepada kamu dan Aku reda Islam sebagai agama kamu….”  
[2] Lihat Kassim Ahmad, Hadis – Satu Penilaian Semula (Petaling Jaya: 1986); hlm. 93
[3] Lihat Quran, 6: 159.
[4] Lihat kenyataan Dr. Syed Farid Al-Atas mengenai Universiti Al-Azhar dalam Wikepedia.

Thursday, September 25, 2014

PEGANGAN AHLI SUNNAH WAL-JAMA'AH
PEGANGAN AHLI SUNNAH-WAL-JAMA’AH:
ADAKAH SAMA DENGAN AJARAN NABI MUHAMMAD?

Oleh: Kassim Ahmad
18 September, 2014

           “Hendaklah kamu berpegang teguh kepada agama yang satu ini dan jangan buat
puak.”                                                                                                        Quran, 42: 13
            Saya petik ayat di atas, perintah yang diberikan Tuhan kepada semua nabi, untuk  menunjukkan bahawa agam Islam itu satu, agama tauhid, yang terkandung sepenuhnya, dan terpelihara dari korupsi, dalam Quran.
            Tetapi sejarah yang ditempa manusia diwarnai oleh sabjektiviti manusia, sabjektiviti yang menukar objektiviti, yakni alam atau dunia. Ajaran nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, yang terkandung sepenuhnya dalam Quran tidak berkembang menurut garis yang menegak lurus. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kepercayaan, termasuk prejudis, masyarakat. Oleh sebab ini, maka tidak lama kemudian, antara 200-250 tahun, ajaran yang satu ini terbahagi kepada dua puak yang besar, iaitu apa yang dipanggil Ahli Sunnah Wal-Jamah atau kaum Sunni(puak majoriti), dan kaum Syi’ah (puak minoriti). Pada permulaannya perpecahan ini bersifat politik, tetapi kemudian berkembang menjadi puak-puak dengan teologi masing-masing. Kedua-duanya menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Quran. Hadis/Sunnah satu penyelewengan yang besar.
            Bagi kaum Sunni, syahadah kedua ditambah (untuk mendewa-dewakan Nabi Muhammad), bersalahan dengan ajaran beliau sendiri dalam Quran. [1]  Selawat kepada Nabi (selawat ertinya restu, sokong) satu lagi penyelewengan. Dalam Quran dalam Surah Al-Ahzab (33) frasa ini (“Tuhan dan para malaikat”) disebut dua kali, yang pertama dituju kepada orang mukmin (ayat 43) dan yang kedua (ayat 56) dituju kepada Nabi (jangan lupa Nabi juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat pada ketika itu). Mengapa ayat 33 dilupakan? Lagi pun, kita hanya boleh merestui dan menolong orang yang hidup, bukan orang yang telah mati.  Nabi Muhammad telah wafat.
            Berbalik kepada penyelewengan yang biasanya berlaku dalam masyarakat manusia, (ia berlaku dalam kes-kes agama Hindu dan agama Kristian) dalam kes ajaran Nabi Muhammad, orang Islam boleh berbalik ke pangkal jalan dengan merujuk kepada Quran. Tiap-tiap generasi boleh mengkritik generasi yang dahulu dengan berpandukan Quran. Umpamanya, doktrin dua sumber utama (Quran dan Hadis) yang diperkenalkan oleh Imam Shafi’e (m. 820) boleh ditolak dengan berpandukan Quran. (Malang bagi umat Islam, mereka telah mendewa-dewakan Imam Shafi’e dan dengan itu beliau tidak boleh dikritik.)
            Pada hari ini, kebanyakan umat Islam umat Islam  (kedua-dua puak Sunni dan Syi’ah) boleh kembali kepada ajaran Nabi Muhammad dalam Quran. Umat-umat lain tidak boleh, kerana kitab-kitab suci mereka sudah dikorapsi oleh tangan manusia. Mereka juga kena rujuk kepada Quran. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disifatkan sebagai rahmat kepada seluruh dunia.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahamad.blogspot.com  

           


[1] Lihat Quran, 63: 1 yang membataalkan syahadajh kedua. Ingat apa yang berlaku kepada Surah 9 (tanpa Basmallah)- pembahan dua ayat (128 an 129) untuk mendewa-dewakan Nabi Muhammad.